Jaarlijks dient u veelal verschillende partijen inzicht te geven in de financiële positie van uw bedrijf met een jaarrekenening met of zonder accountantrapport. 

 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • (Ondersteuning bij) publicatie van de jaarrekening
 • Opstellen van notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders

ADMINISTRATIE

Efficiënt ondernemen begint met een goed ingerichte administratie met zonodig tussentijdse rapportages. Voor veel ondernemers zijn wij hiervoor het aanspreekpunt.

 • het inrichten en verwerken van administraties
 • het controleren van administraties
 • het ontwerpen en implementeren van administratieve procedures
 • het ontwerpen en implementeren van budgetbeheersingssystemen
 • het voeren van financiële administraties
 • het maken van (meerjaren) begrotingen 

SALARISADMINISTRATIE

Wij leveren maatwerk als het gaat om salarisadministratie en zorgen dat hierop de meest actuele wet- en regelgeving wordt toegepast. Uw salarisadministratie is hiermee tijdig en goed geregeld.

 • het voeren van de personeels- en salarisadministratie
 • het zorgdragen voor de verwerking in de financiële administratie
 • de elektronische aangifte loonheffingen

JAARREKENING

Jaarlijks dient u veelal verschillende partijen inzicht te geven in de financiële positie van uw bedrijf met een jaarrekenening met of zonder accountantrapport. 

 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • (Ondersteuning bij) publicatie van de jaarrekening
 • Opstellen van notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders

STARTENDE ONDERNEMERS

Bij een gedegen voorbereiding op de start van uw onderneming hoort een goed ondernemingsplan. Zodiac heeft veel ervaring met het opstellen van ondernemingsplannen en kan u daarbij met raad en daad terzijde staan. 

 • hulp bij het opzetten van een ondernemersplan
 • advies bij het inrichten van de financiële administratie
 • het verzorgen van de belastingaangiften

Starters betalen een vriendelijk starterstarief! Informeer naar de tarieven.

FINANCIËLE PLANNING

Heeft u vragen over uw persoonlijke of gezamenlijke financiële situatie? Wij brengen uw huidige situatie, uw wensen en doelen in kaart en geven u deskundig en objectief advies.

 • u gaat trouwen, scheiden of samenwonen
 • u wilt eerder stoppen met werken
 • u gaat met pensioen
 • u wordt arbeidsongeschikt
 • u gaat een huis kopen of huren
 • u spaart of belegt
 • u wilt schenkingen doen
 • u krijgt te maken met overlijden 

Ook als het gaat om het inschatten van financiële gevolgen van het bovenstaande voor u en uw onderneming.

ADVISERING

Het is goed om te weten dat u bij Zodiac terecht kunt voor juridisch advies en ondersteuning, bedrijfsadvies en belastingadvies. Zo kunt u het beste uit uzelf en uw bedrijf halen en zorgen voor een goede samenwerking met medewerkers en klanten.

Zodiac werkt samen met specialisten op juridisch, fiscaal en arbeidsrechtelijk gebied.

 • professionalisering van uw administratieve organisatie
 • regelgeving op het specifieke gebied van de zorg- en dienstensector
 • persoonsgebonden budgetten
 • de interne organisatiestructuur van ondernemingen en instellingen
 • het herinrichten van de interne organisatiestructuur van ondernemingen en instellingen
 • personeelsbeleid
 • juridische zaken
 • ict
 • de ondersteuning van financiële bedrijfsplanning
 • fusies en samenvoeging van (financiële) afdelingen 

OVERIGE DIENSTEN

Daarnaast kan Zodiac u bijstaan bij: 

 • het ontwerpen en geven van cursussen op het gebied van financiën op maat gemaakt voor uw specifieke situatie
 • het begeleiden van fusies van instellingen op het gebied van beheer en financiën